Om NorBAN

Hva er NorBAN?

  • Et forum for Norges fremste Business Angels aktører
  • Medlemskap er forbeholdt dyktige ressurspersoner som investerer kapital, kunnskap, tid og sitt nettverk i unoterte virksomheter
  • Et non-profit basert forum med formålet å skape økt nasjonal oppmerksomhet om verdien dyktige norske Business Angles representerer

NorBAN er medlem av EBAN – The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players.

Hvorfor NorBAN?

Norge som kunnskapsnasjon er i høy grad avhengig av innovasjonsevne og entreprenører som lykkes, men mangler forståelse, kjennskap og kunnskap om betydningen av de verdier som skapes når dyktige Business Angels entrer banen.

Dagens hurtige teknologiske utvikling endrer fundamentalt innovasjonsperspektivet, ingen er lenger best alene. Vi deler kunnskap, erfaringer og teknologi – til felles beste.

Comments are closed.