Om NorBAN

Hvorfor NorBAN?​

Norge som kunnskapsnasjon er i høy grad avhengig av innovasjonsevne og entreprenører som lykkes, men mangler forståelse, kjennskap og kunnskap om betydningen av de verdier som skapes når dyktige Business Angels entrer banen. Dagens hurtige teknologiske utvikling endrer fundamentalt innovasjons-perspektivet, ingen er lenger best alene. Vi deler kunnskap, erfaringer og teknologi – til felles beste.

Visjon og målsettinger

NorBAN samler en rekke av Norges beste private investorer i et nasjonalt forum og gir Business Angel-investorer tilgang til landets ledende informasjonsbank om gode investeringer, samt informasjon som bidrar til å utvikle deres verdiskaping. Medlemskap er forbeholdt dyktige ressurspersoner som investerer kapital, kunnskap, tid og deres nettverk i unoterte selskaper.

Vårt håp er at ...

Du ønsker å bidra enten som støttemedlem (gratis) eller som deltakende medlem

Støttemedlem

Medlem

Partner