Styret

Truls Berg

Truls Berg – Styreleder

Managing partner – Digital Insight AS
Tel +47 900 26806 Epost: truls.berg [ at ] digitalinsight.no

20 års ledererfaring fra IT-bransjen, blant annet som grunder og CEO i Component Software Group (nå Affecto), divine Nordic og Comperio,  SVP i FAST og founding partner i Comperio og Movation.

Styreleder i Innovation Forum Norway, Movation AS og Innovate AS, styremedlem i Comperio og First Tuesday, samt styreleder i IT-politisk råd.

Tidligere styreleder i Den norske Dataforening og Integrate AS, samt styremedlem i IKT-Norge og ConsultIT (nå Acando AS).

Nøkkelkompetanse: Entreprenørskap, strategi og innovasjonsledelse

————————————————————————————————

Cato

Cato Musæus

Managing partner – Cato Musæus Consult AS
Tel +47 920 15577 Epost: cato [ at ] cmconsult.no

Industri ledererfaring fra internasjonal bilindustri og 25 års konsulenterfaring i norsk og internasjonal næringsliv – hovedsaklig innen forretningsutvikling, internasjonalisering og teknologiutvikling.

Styreleder i NorBAN, Styremedlem i Den norske Dataforening/Ø

Tidligere styreleder /styremedlem i ECDL Russia as, Incito AS, Sanoco AS, Den norske Dataforening, IMC Norway, Feaco, Norges Bedriftsrådgiverforening

Nøkkelkompetanse: Strategi, forretningsutvikling, internasjonalisering og styrearbeid

————————————————————————————————

Lars

Lars Monrad-Krohn

Professor II i innovasjon ved Universitetet i Oslo
Tel +47 900 99044 Epost: lmkrohn [ at ] online.no

Industrigründer og IT nestor. Har siden 1960 vært aktiv deltager i en rekke norske og internasjonale IT utviklingsmiljøer.

Var en av de tre grunnleggerne av Norsk Data og senere Mycron, Tiki Data og NCNOR.

Er i dag også aktiv på Gründerskolen på Blindern.

————————————————————————————————

Rasmus

Rasmus Falck

Tel +47 975 14707 Epost: rasmus.falck [ at ] hotmail.com

Mangeårig entreprenørskaps og “business angels” misjonær i NHO. Skrevet publikasjonene “Hva gjør de beste bedre?” og “Venture Kapital Guide 1985”. Medlem av BussinessEurope’s arbeidsgruppe på “SME financing”. Sekretær for Nyskapings- og Etablerings Forumet (1987-94). Kommentator på norsk innovasjon og entreprenørskap i Norwegian American Weekly.

Nøkkelkompetanse: Nyetablering, finansiering, venturekapital og business angels, nyskaping