Visjon

NorBAN samler Norges beste private investorer i et nasjonalt forum og gir deg som Business Angel investor tilgang til landets ledende informasjonsbank over gode investeringer, samt informasjon som bidrar til å øke din verdiskaping.

Vi tilbyr en virtuell og fysisk møtearena forbeholdt private investorer, og våre medlemmer får fire viktige fordeler:

  • Tidlig informasjon om de mest interessante investeringsmulighetene
  • Enkel tilgang til landets ledende domene-eksperter
  • Kontinuerlig gevinst/risikokartlegging som bidrar til hurtigere suksess og bedre investeringsbeslutninger
  • Bidrag til å fremme norske Business Angels’ interesser overfor offentlighet og myndigheter