Norwegian Business Angel Network

NorBAN

NorBAN er norges eneste nasjonale interesseorganisasjon for Business Angels som gjør investeringer i tidlig-fase selskaper med egne penger. Vi samler alle som jobber med og for Business Angels i et nasjonalt forum for å styrke det norske startup-økosystemet og gi deg som Business Angel investor bedre rammevilkår for å øke din verdiskaping.

Det er i det nyfødte næringsliv at verdier skapes. Mer enn 2/3 av alle nye jobber i Norge de siste 10 årene kommer fra SMB markedet. Imidlertid er det først når gründerbedrifter tilføres de 3 K’ene de lykkes!

- Truls Berg

Nasjonalt Innovasjonsråd

Hva bidrar vi med?

De 3 K’ene some hjelper deg med  å nå dine mål raskere, enklere og på en tryggere måte

Kontakter

Ingen lykkes alene og dyktige forretningsengler hjelper til med å åpne de riktige dørene.

Kapital

Det er krevende å bygge vekstvirksomheter, - for de fleste vil kompetent kapital bidra til lavere risiko og høyere veksttakt!

Kunnskap

Ingen er best på alt. Derfor kan verdien som erfarne forretningsengler som vet hva som gjelder vanskelig overvurderes!

Våre Partnere​

“Hvert år startes over 35 000 nye virksomheter. Mangfoldet er stort. Det er dessverre også frafallet – under halvparten får dessverre gleden av å feire 3 årsbursdagen”

- Truls Berg

Nasjonalt Innovasjonsråd

Bli deltaker i NorBAN!

Aspirant

Investor

Partner

Dette er styret i NorBAN

Svein-Magnus Sørensen

Svein-Magnus Sørensen
(Styreleder)

Truls Berg

Jørn-Lein Mathisen

Medlemmer av NorBANs Fagråd

Åsmund Johan Mandal

Åsmund Johan Mandal

cato

Cato Musæus

lars

Lars Monrad-Krohn

Øystein Bredal-Thorsen

Øystein Bredal-Thorsen