BAN Arctic Program

Kompetanseprogram for Forretningsengler

Lær hvordan du får kontakt med oppstartsbedrifter, og hvordan du kan gjøre investeringer

\"\"
\"\"
\"\"

FORRETNINGSENGLER er en privatperson som investerer litt penger sammen med kompetanse, tid og nettverk i oppstartsbedrifter slik at de kommer ett steg videre.

Forretningsengler er spesielt viktig i Nord-Norge da det er en mangel på kultur for å investere systematisk i bedrifter i tidlig fase.

Studier tyder på at 2/3 av privat jobbskaping skjer i nettopp oppstartsbedrifter, så om Nord-Norge skal utvikle seg som er attraktiv landsdel er dette med forretningsengler helt kritisk.

Siden det investeres relativt sett lite i nordnorske oppstartsbedrifter kan det også bety at forretningsengler kan finne bedre investeringsmuligheter og gjøre større avkasting i nord enn ellers i landet.

\"\"

Deltakelse i programmet vil gi følgende fordeler:

  • Nettverk med andre investorer
  • Tilgang på de beste investeringscasene i Nord-Norge
  • Et skreddersydd program som øker investeringskompetanse
  • Evaluering og koinvestering sammen med ledenede forretningsengler
  • Tilgang på digitale plattformer og verktøy som muliggjør kommunikasjon og investeringer i hele Skandinavia.
    BAN besitter over 500 medlemmer som samhandler via en felles kommunikasjonsplattform CROWDWORKS.

I programmet vil man møte allerede selekterte oppstartsbedrifter fra den nordnorske teknologiakseleratoren Arctic Accelerator, som representerer de mest lovende tidligfasebedriftene fra Nord-Norge slik at deltagerne vil ha et godt utvalg å øve seg på.

Programmet passer for alle som ønsker å lære mer om investeringer i oppstartsbedrifter og er åpent for alle. Den typiske deltakeren har kompetanse og en viss investerings-kapasitet for å kunne delta med mindre beløp i investeringsrunder sammen med andre forretningsengler.

\"\"

KURSET FOREGÅR PÅ KVELDSTID

18:30-20:30
22 APRIL, 29 APRIL,
6 MAI OG 20 MAI

DEN AVSLUTTENDE
SAMLINGEN BLIR 3 JUNI

Last ned INFORMASJONSBROSJYRE

Scroll to Top