Business Angel konferansen 2013

seed

Engasjerer mange!
Over 250 000 menn og kvinner i Norge er i dag engasjert i «tidlig-fase entreprenøriell aktivitet», og en undersøkelse gjennomført av MMI for DNB i 2012, viser at hver tiende nordmann går svanger med en ambisjon om å etablere egen bedrift.

Samtidig viser tall fra Europakommisjonen at over 85 prosent av de nye jobbene opprettet de siste 10 årene er skapt av små og mellomstore bedrifter (SMB).

NorBAN ønsker med denne konferansen å gi deltakerene en større forståelse for den viktige rollen tidlig-fase investeringer har i dagens Norge, og hvilke muligheter dette byr på.

Agenda

13.30 Velkommen med interaktive lightning talks fra 5 av Norges mest spennende vekstselskaper
14.00 «Business Angels – key part of the new Europe!»
av Paulo Andres, President i European Business Angel Network, eBAN
14.30 «Forretningsengler i Norge – omfang, betydning og behov»
av Leo Grunfeld, Partner i Menon
15.00 Pause
15.15 Innovasjon Norges arbeid med lovende oppstartsselskaper
av Ketil Lundgaard, avdelingsdirektør, Innovasjon Norge
15.30 New tools for a new era
av European Manager, GUST
16.00 Panel debatt med noen av Norges ledende politikere
Med Jan Tore Sanner, Høyre, Terje Breivik, Venstre, Christian Tybring Gjedde, FRP
17.00 7 hemmeligheter for å lykkes som grunder
av Gründer og styreleder i Brandlab, Monna Nordhagen

Arrangementet er gratis og fortsetter etter en kort pause som First Tuesday kveld.

Hjertelig velkommen!

Scroll to Top