Nordic Angel Forum – 17. mars – 7. april 2022

Kompetanseprogram for forretningsengler – 17. mars – 7. april 2022

  • Møt fremgangsrike oppstartsbedrifter
  • Bidra med erfaring og kompetanse
  • Gjør lønnsomme investeringer

Programmeteretsamarbeidmellom

\"\"
\"\"
\"\"

Om programmet

  • 4 samlinger på 4 uker
  • Både fysisk og digitalt
  • I Norge og Sverige

Lær mer om prosessen rundt investering i oppstartsbedrifter og hvordan du kan dra nytte av din egen erfaring og kompetanse for å ta en aktiv rolle i utviklingen av fremgangsrike startups.

Å være en forretningsengel er mer enn bare en pengeplassering. Engler tar en mer aktiv rolle i virksomheten og bidrar med sin erfaring og kunnskap. Engleinvestorer er gjerne erfarne næringslivsaktører som også kan dra nytte

av et stort nettverk i næringslivet når nye bedrifter skal hjelpes fram.

I Nordic Angel Forum samler vi om lag 20 investorer fra Norge og Sverige, som sammen får møte en rekke fremgangsrike oppstarts-

bedrifter fra begge land. Underveis i kurset får du innføring i gode metoder for raskt å evaluere bedriftenes potensial. Du vil også delta i diskusjoner og høre andre investorers vurderinger. Vi hjelper deg også å finne de aktuelle bedriftene hvor ditt bidrag kan ha stor verdi, ikke bare økonomisk, men også med hensyn til ditt nettverk, erfaring og kompetanse.

\"\"
Kostnadsfritt

Programmet finansieres av Fredrikstad kommune, Vestra Götalandsregionen og EU Interreg, fordi det er viktig for samfunnet! Ingen deltakeravgift. Eventuell investering i bedrifter er valg- fritt og opp til hver enkelt.

\"\"
Bygg nettverk

I programmet møter du andre forret- ningsengler fra både Norge og Sverige. Vi hjelper deg å knytte kontakter og  veileder i prosessen med å investere sammen med flere andre.

\"\"
Business Angels Norway

Har lært opp over 230 forretningsengler som har investert +15 mill i oppstartsbed- rifter bare de siste tre årene.

BAN er den norske avdelingen av BAN Nordic, den Nordisk-Baltiske foreningen for forretningsengler. Vi har også relasjoner med lignende nettverk over hele verden

\"\"
Styreleder Åsmund Mandal og daglig leder Jørn Lein-Mathisen fra Busi- ness Angels Norway. To av landets mest erfarne tidligfaseinvestorer.

 Engleinvestor?

  • En engleinvestor er en privatperson sominvestererlittpengersammenmed kompetanse, tid og nettverk i opp- startsbedrifter slik at de kommer ett stegvidere.
  • Forretningsenglererspesieltviktigei Norden,dadetfortsatterenmangel påkulturforåinvesteresystematiski bedrifteritidligfase.
  • Sidendetinvesteresrelativtsettlitei oppstartsbedrifterkandetogsåbety atforretningsenglerkanfinnebedre investeringsmuligheteroggjørestørre avkastingherenniandremarkeder
  • Programmetpasserforallesomønsker å lære mer om investeringer i opp- startsbedrifterogeråpentforalle.Den typiskedeltakerenharkompetanse og en viss investeringskapasitetfor åkunnedeltamedmindrebeløpi investeringsrunder sammen med andre forretningsengler.

Gjennomføring

Samlingene foregår både online og fysisk med svenske og norske deltakere. Opplæringen ledes av Business Angels Norway, og gjennomføres basert på deres omfattende erfaring med lignende programmer.

Samling 1 – Torsdag 17. mars, Kl 17 – 19

Engleinvestor ABCHva, hvem og hvorfor

Vi får en innføring i hva det vil si å være en engleinvestor, og gode eksepler på vellykkede samarbeid mellom startups og engler.

Hvordan å bygge en portefolie med investeringer og etablere samarbeid med andre engleinvestorer, basert på et riktig strategisk og etisk fundament.

Hvordan å analysere en oppstartsbedrifts forretningsmodell, team og markedspotensial. Du får også tilgang til en nettverksplatform med flere hundre nordiske engleinvestorer.

SAMLINGEN FOREGÅR ONLINE


Samling 2 – Torsdag 24. mars, Kl 18 – 20:30

Investorpitch8 pitcher fra ambisiøse norske og svenske startups

I denne samlingen får du høre utvalgte 5 minutters pitcher. Du får råd om hvordan evaluere en pitch raskt.

Hva er et hensiktsmessig beløp å investere? Hva er det rette tidspunkt? Hva bør man forvente av profitt og når?

Hva er riktig verdisetting av et selskap som kanskje ennå ikke har omsetning? Fasilitert diskusjon og utvelgelse av topp 3

SAMLINGEN FOREGÅR FYSISK I FREDRIKSTAD OG TROLLHÄTTAN, MED VIDEOOVERFØRING


Samling 3 – Torsdag 31. mars, Kl 17 – 19

   Økonomi, juss og avtalerJuridiske eksperter gir innføring i prosess og avtaleverk

   Finansiell og juridisk due diligence av en oppstartsbedrift Skattemessige forhold

Metoder for investering, som syndikater, direkte investering, konvertible lån etc. Kontrakter

SAMLINGEN FOREGÅR ONLINE


Samling 4 – Torsdag 7. april, Kl TBA

Demoday – Investorpitch med 4 startups

I denne samlingen møtes vi fysisk. Vi får pitcher fra de tre mest aktuelle oppstartsbedriftene fra samling 2. Det er på forhånd gjort en due diligence gjennomgang av selskapene som presenteres for deltakerne.

Deretter holder vi en fasilitert gruppediskusjon og velger ut en eller to startups som da blir anbefalte investeringsobjekter.

Investering er frivillig for deltakerne.
SAMLINGEN FOREGÅR FYSISK I STRØMSTAD FOR ALLE DELTAKERE


Oppfølging – TBA – ultimo april

Videre oppfølging

Alle deltakerne på Nordic Angel Forum får gratis basic medlemsskap i Business Angels Network og til- gang på digitale plattformer og verktøy som muliggjør kommunikasjon og investeringer i hele Skandinavia.

De som ønsker å investere, individuelt eller syndikert, får oppfølging av BAN og assistanse ved behov i prosessen.

FOREGÅR FYSISK OG ONLINE ETTER BEHOV


Kontakt

Ta kontakt med oss for mer informasjon og påmelding til programmet. Deltakelse er gratis.

JØRGEN SCHRØDER AANONSEN
BLINDER COLLECTIVE
Tlf: +47-995 75 195
jorgen@blenderco.no
Jørgen er seriegründer og styreleder i Blender Collective, Måne- festivalen, Netron as, og mange andre roller i norsk næringsliv.

\"\"

DEBORAH LYGONIS
INNOVATUM SCIENCE PARK
Tlf: +46-079-067 76 50
deborah.lygonis@innovatum.se
Debbie er affärscoach ved Innovatum, mentor og seriegründer innen tech.

\"\"

KJETIL HAUGBRO
BLINDER COLLECTIVE
Tlf: +47-922 91 365
kjetil@blenderco.no
Kjetil er rådgiver for oppstartsbedrifter og leder flere av våre internasjonale innovasjonsprosjekter.

\"\"

RITA ANSON
BUSINESS ANGELS NORWAY
Tlf: +47-93021709
rita@oslointl.com
Rita is the Head of coordination and Project Director for international startups and investors training at Business Angels Norway and co-founder of Women Investor Network.

\"\"

LAST NED BROSJYRE

Scroll to Top